x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.

 
Niedziela, 24 czerwiec 2018E-mail Hasło 
Home|Hotele w Polsce|Hotele na Świecie|Bilety lotnicze i autokarowe|Hotele SPA & Wellness|Obsługa firm|Dla hoteli|Pomoc|Kontakt

 
System
Rezerwacja w Polsce
Rezerwacja na Świecie
Chorwacja
Reklama

Regulamin
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  Operatorem Systemu Usług Hotelowych zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" w portalu www.hotelbank.pl jest Comfortum Paweł Polka, z siedzibą w Łodzi, 90-102, przy ul. Piotrkowskiej 82.

  Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.hotelbank.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a Comfortum Paweł Polka.


 2. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa).

  2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.


 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. System Rezerwacji udostępniony jest przez Comfortum Paweł Polka, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-102), przy ulicy Piotrkowskiej 82, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 68636.

  2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.

  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.


 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI
  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację oraz złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

  4. Zabrania się wszelkich prób łamania zabezpieczeń serwisu oraz prób włamania na konta poszczególnych użytkowników.

  5. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.


 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Comfortum zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

  2. Comfortum nie gwarantuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży usług noclegowych.

  3. Comfortum nie odpowiada za treści, opisy, fotografie i prezentowane oferty obiektów zamieszczone na stronie www.hotelbank.pl


 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Comfortum w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania rezerwacji i transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

  2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.hotelbank.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację informacje zawarte w formularzu rezerwacyjnym przekazywane są bezpośrednio do właściwych hoteli lub operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

  3. Dokonując zapytania o rezerwację Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Comfortum służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, dla których dokonuje rezerwacji.

  4. Comfortum jest uprawnione do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez rezerwującego. W tym celu może skontaktować się z rezerwującym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  5. Comfortum dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.hotelbank.pl

  6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.


 7. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określają Warunki Rezerwacji dostępne na stronie www.hotelbank.pl.


 8. REKLAMACJE

  Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji można zgłaszać w terminie 7 dni od zakończenia pobytu w formie pisemnej w biurze Comfortum, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@hotelbank.pl.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania w formie pisemnej.


 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Comfortum zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu usług noclegowych.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

  3. Comfortum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.


Super Promocja
LAST MINUTE

Skorzystaj z super oferty ze zniżkami nawet do 50%.[więcej]


HotelBank Poleca
Łódź
Qubus Hotel Łódź

Już od 230 PLN
Hotel 3* w cenie weekendowej od 230 PLN.

Warszawa
Radisson Blu Centrum

Już od 250 PLN
5* hotel w centrum Warszawy. Cena za pokój ze śniadaniem już od 250 PLN.

Warszawa
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre

Już od 265 PLN
5* hotel w centrum Warszawy już od 265 PLN ze śniadaniem.

Hotele w Polsce
Hotele w Miastach
Sieci hotelowe


 
Rezerwacje|O nas|Konferencje|Dla hoteli|Pomoc|Regulamin | Polityka plików cookies
2002-2018 © HotelBank.pl All rights reserved
web by e-promocja.com.pl & HnT
Polityka plików cookies