function register_validate() { reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ.-]{1,30}@[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ-]+(\.[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ]+)+$/; wyn = document.getElementById('mail').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę podać poprawny adres email. " + "Poprawny adres musi zawierać małpę " + "oraz co najmniej dwa człony nazwy serwera, " + "np. a@b.c lub ala@ma.kota"); return false; } reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{5,50}$/; wyn = document.getElementById('pass_reg').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać hasło zawierające litery i/lub cyfry. Hasło musi mieć przynajmniej 5 znaków."); return false; } reg = /^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{2,30}$/; wyn = document.getElementById('name').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać imię, może zawierać tylko litery i znaki '.', '-'."); return false; } reg = /^[a-zA-ZąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ .-]{2,30}$/; wyn = document.getElementById('surname').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać nazwisko, może zawierać tylko litery i znaki '.', '-'."); return false; } reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{2,50}$/; wyn = document.getElementById('addres').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać adres, może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki ' ', '.', '-'."); return false; } reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{2,50}$/; wyn = document.getElementById('city').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać miasto, może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki ' ', '.', '-'."); return false; } reg = /^[0-9-]{5,6}$/; wyn = document.getElementById('code').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać kod pocztowy w formacie 12345 lub 12-345."); return false; } reg = /^[0-9 -+]{7,50}$/; wyn = document.getElementById('phone').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać telefon. Dla telefonów stacjonarnych prosimy podać numer kierunkowy np.426333333. Prosimy nie wpisywać przed numerem cyfry 0."); return false; } naz = document.getElementById('f_name').value; if (naz != '') { reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{2,50}$/; wyn = document.getElementById('f_addres').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać adres firmy, może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki ' ', '.', '-'."); return false; } reg = /^[a-zA-Z0-9ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ. -]{2,50}$/; wyn = document.getElementById('f_city').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać miasto firmy, może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki ' ', '.', '-'."); return false; } reg = /^[0-9-]{5,6}$/; wyn = document.getElementById('f_code').value.match(reg); if (wyn == null) { alert("Proszę wpisać kod pocztowy firmy w formacie 12345 lub 12-345."); return false; } } val = document.getElementById('f_valid').value; wyn = MD5(val); if (wyn != 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e') { alert("Wprowadź poprawny kod widoczny na obrazku kontrolnym."); return false; } return true; }