x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.

 
Piątek, 27 kwiecień 2018E-mail Hasło 
Home|Hotele w Polsce|Hotele na Świecie|Bilety lotnicze i autokarowe|Hotele SPA & Wellness|Obsługa firm|Dla hoteli|Pomoc|Kontakt

 
System
Rezerwacja w Polsce
Rezerwacja na Świecie
Chorwacja
Reklama

Warunki Rezerwacji eTravel S.A.
WARUNKI REZERWACJI ETRAVEL S.A.

I. DEFINICJE I POJĘCIA UŻYTE W UMOWIE:

ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny będący jedyną możliwą formą dokonania rezerwacji usługi w systemie www.hotelbank.pl 

REZERWACJA – przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Operatora Zamówienie usługi (np. miejsca noclegowego)

KLIENT – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług portalu www.hotelbank.pl.

OPERATOR – eTravel S.A.

AFILIANT – COMFORTUM Paweł Polka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 82, 90-102 Łódź
Tel. 0048 42 630 60 61
Fax. 0048 42 298 02 25
e-mail: biuro@hotelbank.pl

VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy/zamówienie usługi przez Klienta w serwisie www.hotelbank.pl. Dokument konieczny do okazania w Hotelu, w celu wykorzystania zamówionej usługi.

II. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków na jakich Operator świadczy usługę rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelach i innych obiektach oraz rezerwacji innych usług turystycznych na rzecz, i w imieniu Klienta.
2. Rezerwacja miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacyjnego dostępnego pod adresem www.hotelbank.pl

III. REZERWACJA USŁUGI

1. Zakup miejsc noclegowych lub innych usług turystycznych odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia.
2. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia, przy czym Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta Zamówienia.
3. Do Klienta należy upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast powiadomić o tym fakcie Operatora.
4. Operator nie gwarantuje pomyślnego dostarczenia dokumentu potwierdzającego rezerwację Klienta i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku Vouchera podczas zakwaterowania Klienta w Hotelu.


IV. CENY ZAWARTE W SYSTEMIE

1. Ceny zawarte w systemie www.hotelbank.pl podawane są zawsze za pokój, apartament, lub inną jednostkę mieszkalną za noc. Ceny te zawierają zawsze podatek VAT.
2. Ceny zawarte w systemie www.hotelbank.pl zawierają śniadanie. Jeśli w danej ofercie śniadanie nie jest zawarte, Klient otrzymuje taką informację w procesie składania Zamówienia.
3. Operator systemu informuje, a Klient akceptuje fakt, że ceny zawarte w systemie mogą ulec nagłej zmianie bez podawania przyczyn, przy czym Operator potwierdza, że cena przekazana Klientowi w momencie zakupu usługi (rezerwacji) w dokumencie potwierdzającym rezerwację jest ceną, którą Klient zapłaci za usługę. Operator nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat za dokonanie rezerwacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE REZERWACJE – USŁUGI

Jedyną obowiązującą jednostka płatniczą w systemie www.hotelbank.pl jest Polski Złoty (PLN). Ceny prezentowane dla Klienta w innej walucie (EURO, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu bankowego z dnia dokonania rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe dotyczące płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia w stosunku do finalnego obciążenia wynikają tylko i wyłącznie z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez centrum autoryzacji kart kredytowych lub bank Klienta. W systemie www.hotelbank.pl możliwe są różne formy płatności w tym: karta kredytowa i przelew bankowy.

KARTA KREDYTOWA
1. Kwota równowartości usługi wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po wypełnieniu przez Klienta wymaganych danych za pośrednictwem eCard – centrum autoryzacji kart kredytowych przy użyciu szyfrowanego połączenia. Operator może blokować zautoryzowane środki do momentu potwierdzenia Zamówienia (do 7 dni roboczych od momentu ich autoryzacji).
2. Karta kredytowa Klienta zostaje obciążona w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Operatora.
3. Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na koncie Klienta są niewystarczające na pokrycie kosztów lub wystawca karty kredytowej Klienta odmówi przeprowadzenia transakcji.

PRZELEW BANKOWY
System www.hotelbank.pl umożliwia Klientowi uregulowanie należności za zamówioną usługę w formie przelewu bankowego przy spełnieniu następujących warunków:
1. Klient dokona płatności, a środki dotrą na konto Afilianta w nieprzekraczalnym terminie 4 dni roboczych od daty rozpoczęcia usługi.
2. W przypadku braku środków pieniężnych na koncie Afilianta w terminie co najmniej 4 dni roboczych od daty rozpoczęcia usługi, Afiliant ma prawo anulować zamówioną przez Klienta usługę z przyczyny braku zapłaty w terminie.
3. W momencie otrzymania środków pieniężnych Afiliant zobowiązuje się do natychmiastowego przesłania do Klienta potwierdzenia usługi wraz z Voucherem. W celu szybszego otrzymania potwierdzenia zamówionej usługi, Klient może przesłać dowód dokonania przelewu na numer faksu 0048 42 630 61 11 lub na adres e-mail: biuro@hotelbank.pl 
4. Płatności należy dokonać na konto bankowe:

COMFORTUM Paweł Polka
ul. Piotrkowska 82, 90-102 Łódź,
nr rachunku dla PLN: 50 1020 5558 1111 1057 2770 0093
PKO BP S.A.
SWIFT: BPKOPLPW
Iban: PL50102055581111105727700093

Jeżeli płatność dokonywana jest z kont zagranicznych, należy przelać kwotę o 50 PLN wyższą od kwoty wskazanej na formularzu rezerwacyjnym. Kwota ta jest przekazana na koszty manipulacyjne, jakie Afiliant musi ponieść z tytułu przelewu zagranicznego.

PŁATNOŚĆ W HOTELU
W przypadku dokonania takiej rezerwacji Klient nie jest zobowiązany do dokonania płatności w serwisie www.hotelbank.pl. Rezerwacja zostanie dokonana bezkosztowo w wybranym przez Państwa Hotelu. Rezerwacja ta jest gwarantowana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym potwierdzeniu. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Państwa na miejscu w Hotelu. Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w potwierdzeniu. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeśli nie będziecie mogli Państwo przyjechać i skorzystać z zamówionego pobytu.
UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Państwa w Hotelu do godziny określonej w potwierdzeniu. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

VI. FAKTURY VAT

1. Operator/Afiliant ma obowiązek wystawienia faktury w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia usługi.
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Operator/Afiliant jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT marża.
3. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, Operator/Afiliant nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury w terminie powyżej 7 dni od daty zakończenia usługi.

VII. USŁUGI DODATKOWE

Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Hotelu lub innym obiekcie (np. parking, koszty pralni, płatna telewizja, mini-bar i inne), nie zamówione w procesie składania Zamówienia oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych wprowadzone decyzją władz miejskich muszą być pokryte przez Klienta bezpośrednio w Hotelu. Hotel może wymagać od klienta w momencie meldowania gwarancji pieniężnej na poczet wykorzystania dodatkowych usług dostępnych w hotelu. Gwarancja zwykle pobierana jest przez zablokowanie kwoty na karcie kredytowej odblokowywanej w momencie zakończenia rezerwacji. W przypadku braku karty kredytowej, Hotel może poprosić o gwarancję finansową w innej formie, np. w gotówce.

VIII. POTWIERDZENIE REZERWACJI – VOUCHER

System www.hotelbank.pl udostępnia Klientowi dwa rodzaje usług z podziałem, ze względu, na ich dostępność:
1. Usługi ONLINE – w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej w czasie rzeczywistym (on-line), system natychmiast wysyła do Klienta, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie dokonania i realizacji rezerwacji oraz Voucher.
2. Usługi OFFLINE (Na zapytanie, on-request) – w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej na zapytanie (on-request), która wymaga potwierdzenia jej przez Operatora/Afilianta, potwierdzenie takie następuje możliwie jak najszybciej, lecz nie dłużej niż w ciągu 48 godzin w dni robocze lub w ciągu 72 godzin w dni pozostałe, począwszy od momentu otrzymania przez Operatora/Afilianta zamówienia od Klienta.
3. Klient wraz z potwierdzeniem zamówionej usługi otrzymuje Voucher, który jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu, umożliwiającym wykorzystanie zamówionej usługi.
4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia wraz z wyborem formy płatności „przelew bankowy”, Operator przesyła Klientowi Voucher, dopiero w momencie otrzymania wszystkich środków należących za zamówioną usługę na swoje konto.

IX. ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIONEJ USŁUGI

1. Zmian lub anulacji zamówionej usługi należy dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie www.hotelbank.pl. Operator/Afiliant nie ma obowiązku przyjąć zmiany lub anulacji Zamówienia w innej formie przekazu.
2. W celu swojej ważności wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez Operatora/Afilianta pisemnie.
3. Jeśli warunki danej oferty nie stanowią inaczej, Operator/Afiliant dokona zmiany Rezerwacji bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Hotelu i konkretnej oferty. Operator/Afiliant gwarantuje przekazanie Klientowi takiej informacji w sposób przejrzysty i prosty w procesie składania Zamówienia. Nadrzędnymi warunkami anulacji są warunki zawarte w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku ich braku obowiązują Warunki Ogólne:
a) Operator/Afiliant nie pobiera żadnych opłat od Klienta w przypadku, gdy anulacja zamówionej usługi nastąpiła w terminie do 96 godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
b) Operator/Afiliant pobierze 100% kosztów pierwszego dnia rezerwacji, jeśli Klient dokonuje anulacji zamówionej usługi w terminie poniżej 96 lub mniej godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
c) Operator/Afiliant pobierze 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w systemie www.hotelbank.pl.
d) Operator/Afiliant pobierze 100% całości kosztów rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie (no-show).
5. W przypadku anulacji rezerwacji Operator/Afiliant zwraca należny Klientowi koszt, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty lub ogólnych Warunków Rezerwacji, na wskazane konto Klienta (przelew bankowy) lub wskazaną kartę kredytową wykorzystaną w procesie rezerwacji usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z wahań notowań dziennych kursów walut.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA/AFILIANTA

1. Operator/Afiliant dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w systemie były zgodne z rzeczywistością.  Natomiast aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem obiektów hotelowych, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu.
2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe Operator/Afiliant poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Klientowi wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu.   Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi, w tym przypadku Operator/Afiliant zwróci Klientowi całość kosztów poniesionych przez Klienta. 
3. Całkowita odpowiedzialność Operator/Afiliant nie może przekroczyć wartości usług zamówionych przez Klienta.
4. Dokonanie przez Operator/Afiliant zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.


XI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA/AFILIANTA

1. Operator/Afiliant nie jest właścicielem prezentowanych w systemie www.hotelbank.pl Hoteli, w związku z czym:
a. Operator/Afiliant nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez personel Hoteli.
b. Operator/Afiliant nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli dane zamieszczone w systemie www.hotelbank.pl przekazane przez Hotel są różne od stanu faktycznego.
c. Operator/Afiliant nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem wolnych pokoi, a wynikają ze sprzedaży większej ilości miejsc noclegowych przez Hotel, niż on sam tych miejsc posiada.
d. Operator/Afiliant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Hotelu lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.
2. W przypadku działania tzw. „siły wyższej”, niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator/Afiliant jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

XII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu podczas wyjazdu oraz przesyłane do Operatoar/Afilianta w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
2. Brak informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w Hotelu przez Klienta, przekazanej do Operatora/Afilianta w określonym terminie, może znacznie wpłynąć na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.
3. Operator/Afiliant zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

XIII. DANE KLIENTA

Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem Operatora/Afilianta, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do firmy ETRAVEL S.A oraz COMFORTUM Paweł Polka. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną lub faxem, umieszczenie nazwy firmy w liście klientów na stronie www.hotelbank.pl), zgodnie z przepisami prawa. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji

XIV. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

Klient, który złożył zamówienie w systemie Afilianta, zaznaczając w Zamówieniu rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

XV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Operatorowi lub Afiliantowi.
2. W przypadku gdy jeden z warunków traci swoją ważność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych punktów niniejszych Warunków Rezerwacji.
3. Operator/Afiliant zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Rezerwacji.Super Promocja
LAST MINUTE

Skorzystaj z super oferty ze zniżkami nawet do 50%.[więcej]


HotelBank Poleca
Warszawa
Radisson Blu Centrum

Już od 250 PLN
5* hotel w centrum Warszawy. Cena za pokój ze śniadaniem już od 250 PLN.

Łódź
Campanile Łódź

Już od 139 PLN
Tani hotel w centrum Łodzi

Warszawa
Radisson Blu Sobieski

Już od 228 PLN
Luksusowy 4* hotel w centrum Warszawy od 228 PLN w weekend.

Hotele w Polsce
Hotele w Miastach
Sieci hotelowe


 
Rezerwacje|O nas|Konferencje|Dla hoteli|Pomoc|Regulamin | Polityka plików cookies
2002-2018 © HotelBank.pl All rights reserved
web by e-promocja.com.pl & HnT
Polityka plików cookies